Stop de PCR-zwendel voor eens en altijd

Door Koen Jacobs voor Op V

The English translation of this article can be accessed here.

Dit artikel is beschikbaar als een pdf-bestand. Download hier dit pdf-bestand. Stuur dit artikel of het pdf-bestand naar al uw ambtenaren en politici, gezondheidswerkers, de ziekenhuizen in uw omgeving en iedereen die deze wereldwijde tirannie ondersteunt. Help ons om een einde te maken aan deze gevangenisplaneet. Doe het vandaag!

Een algemeen erkend artikel uit 1996 van John Lauritsen bespreekt de PCR-test. De test die agressief wordt gebruikt door gezondheidsinstanties van de overheid en ziekenhuizen over de hele wereld. Deze instanties en ziekenhuizen beweren nog steeds dat de PCR-test de “gouden standaard” is.

In werkelijkheid is dat niet zo, volgens de uitvinder Kary Mullis en John Lauritsen – wiens artikel nog steeds centraal staat in een onnodige maar zeer destructieve controverse. Honderden miljoenen inkomens en jobs ​​zijn, wereldwijd, al vernietigd door de ongerechtvaardigde afhankelijkheid van PCR-tests.

Hier is het belangrijkste uittreksel uit dat artikel:

Kary Mullis, die de Nobelprijs voor de Wetenschap won voor het uitvinden van de PCR, is er volledig van overtuigd dat HIV niet de oorzaak is van “AIDS”. Met betrekking tot de viral load tests, die PCR proberen te gebruiken voor het tellen van virussen, Mullis verklaarde: “Kwantitatieve PCR is een oxymoron.” PCR is bedoeld om stoffen kwalitatief te identificeren, maar is per definitie ongeschikt voor het schatten van aantallen. Hoewel er een algemene verkeerde indruk bestaat dat de viral load tests het aantal virussen in het bloed tellen, kunnen deze tests helemaal geen vrije, besmettelijke virussen detecteren; ze kunnen alleen eiwitten detecteren waarvan wordt aangenomen dat ze, in sommige gevallen ten onrechte, uniek zijn voor HIV. De testen kunnen genetische sequenties van virussen detecteren maar niet de virussen zelf.

Wat PCR doet, is een genetische sequentie selecteren en deze vervolgens enorm versterken. Het kan als het equivalent worden gezien van het vinden van een naald in een hooiberg; het kan die naald vergroten in een hooiberg. Net als een elektronisch versterkte antenne versterkt PCR het signaal enorm maar het versterkt ook de ruis enorm. Omdat de versterking exponentieel is kan de kleinste meetfout, de minste vervuiling fouten van vele ordes van grootte tot gevolg hebben.

Met andere woorden, PCR-testen kunnen alleen stukjes van een virus detecteren, in sommige gevallen zelfs onjuist, die, in dit geval, uniek zijn voor SARS-CoV-2. De PCR-testen kunnen stukjes SARS-CoV-2 detecteren, maar niet het volledige virus dat al dan niet in het individu aanwezig is.

Vanuit het perspectief van een gebruiker versterken PCR-testen visueel de stalen die van individuen zijn genomen. Tijdens het proces wordt alles in de stalen vergroot. Inclusief het materiaal dat niets met SARS-CoV-2 te maken heeft. De minste fout, verkeerde interpretatie of besmetting van het staal resulteert in een verkeerde beoordeling van het staal.

Een staal dat de aanwezigheid van een griepvirus of SARS-CoV-2 aangeeft betekent niet dat het staal van het individu een daadwerkelijke infectie aantoont met een levend SARS-CoV-2-virus, noch de hoeveelheid virus die in het lichaam van het individu aanwezig is.

Overweeg het volgende om te begrijpen hoe gemakkelijk het is om een ​​verkeerde interpretatie van een staal te krijgen.

Volgens David Pride (University of California San Diego), Chandrabali Ghose (The Rockefeller University) en vele, vele, vele anderen zijn er 38 biljoen bacteriën en 380 biljoen virussen die het menselijk lichaam bezetten.

Die biljoenen stukjes virus en bacteriën maken deel uit van wat John Lauritsen “ruis” noemt in de PCR-stalen.

Het is duidelijk dat het aantal “gevallen” die de nieuwsmedia en regeringen dagelijks vermelden, afgeleid van PCR-testen, VOLLEDIG NUTTELOOS zijn en de feitelijke realiteit van de STALEN verkeerd voorstellen.

Een “geval” is wanneer, allereerst, een persoon is onderworpen aan een daadwerkelijke uitgebreide laboratoriumtest, niet aan een PCR-test, waarbij de resultaten aantonen dat de persoon daadwerkelijk ziek is. Een PCR-test kan dat nooit verwezenlijken. Beweren dat het dat wel kan is medische FRAUDE door degene die dergelijke beweringen doet – al dan niet opzettelijk. En degenen die deze FRAUDE plegen moeten verantwoordelijk worden gehouden voor de rechtbanken en naar de gevangenis worden gestuurd.

Het is dus valse informatie van iemand, een ziekenhuis of een gezondheidsinstantie van de overheid wanneer wordt beweerd dat een “geval” werd bevestigd met een PCR-test. Dit is simpelweg niet mogelijk, zoals ik eerder heb uitgelegd.

Iedereen die meedoet met deze PCR-zwendel is medeplichtig in de opzettelijke vernietiging van, wereldwijd, honderden miljoenen inkomens en jobs, honderdduizenden doden als gevolg van vertraagde gezondheidszorg voor degenen die het echt nodig hadden (kankerpatiënten, ouderen enz.), tienduizenden zelfmoorden door mensen die hun leven hebben opgegeven omdat hun leven is vernietigd door “lockdowns” (“lockdown” betekent de “opsluiting van GEVANGENEN in hun cellen”, denk daarover na !!!) en het verlies van de meeste van onze rechten en vrijheden.

Als u een van degenen bent die deze PCR-zwendel ondersteunt of erin gelooft, kijk dan in de spiegel. Kijk naar uzelf. U bent een deel van het probleem, u bent een deel van de reden waarom wij allemaal nu op een gevangenisplaneet leven.

Hoe kun je met jezelf leven, hoe kun je ‘s ochtends wakker worden en je goed voelen bij wat je doet en zegt? Je bent walgelijk en je ZAL hiervoor de prijs moeten betalen. Er ZULLEN gevolgen zijn voor uw daden, uw woorden en uw steun voor deze tirannie. Vergeet dat NOOIT!